Αθλητικές Δοκιμασίες για Λιμενικό Σώμα

Οι αθλητικές δοκιμασίες για το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή πραγματοποιούνται σε στάδιο που ορίζει η κατα τόπους επιτροπή. Στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λιμενικού Σώματος οι αθλητικές δοκιμασίες δεν είναι η τρίτη στη σειρά εξέταση. Όπως συμβαίνει στις επιτροπές των στρατιωτικών σχολών. Τοποθετείτε τη μέρα που θα προγραμματίσει η επιτροπή εξέτασης. Αγόρια και κορίτσια καλούνται να δοκιμαστούν στα παρακάτω αγωνίσματα και να επιτύχουν επιδόσεις καλύτερες ή ίσες των παρακάτω ορίων. Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες για το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή. Για την συγκρότηση των επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί με την ιδιότητα του αθλητή.

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα . Υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΑγωνίσματαΣημαιοφόρων & Λιμενοφυλάκων
Δρόμος 1000μ4' και 20''
Δρόμος 100μ16''
Άλμα σε Μήκος3,60μ
Άλμα σε ύψος1,05μ
Σφαιροβολία
(Μ.Ο. με Δεξί και Αριστερό)
4,50μ
Ελεύθερη Κολύμβηση 50μ
(Μόνο για ΣΙ ιπτ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ
2'

Οι υποψήφιοι/ ες έχουν δικαίωμα μιας (1) προσπάθειας στα δρομικά αγωνίσματα και τριών (3) προσπαθειών στα αγωνίσματα άλματος. Στο αγώνισμα της σφαιροβολίας τελική επίδοση κρίνεται ο μέσος όρος των καλύτερων προσπαθειών με το δεξί και το αριστερό χέρι. Ο υποψήφιος/α έχει δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών στο κάθε χέρι.

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες.

Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου/ας, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, να προσκομίζεται υποχρεωτικά ιατρική γνωμάτευση/βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ). Στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο υποψήφιος/α να επαναπρογραμματίζεται. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των Αθλητικών Δοκιμασιών. Εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Επιπλέον, σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας.

 

Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών. Θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό.

Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των Αθλητικών Δοκιμασιών. Θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. 

Δρόμος 1000m

Υπάρχει η άποψη ότι η σωστή τεχνική είναι το αποτέλεσμα της σωστής προπόνησης. Κάθε προπονητική μονάδα συνεισφέρει με τον τρόπο της σε αυτό. Έτσι, το αερόβιο τρέξιμο μεγάλης διάρκειας βοηθά στο να αποκτήσει κανείς ένα αποτελεσματικό και οικονομικό στυλ. Η προπόνηση ταχύτητας βοηθά στην τελειοποίηση του σωστού κινητικού προτύπου στον αγωνιστικό ρυθμό. Και η προπόνηση εναλλαγής ρυθμών και μικρής απόστασης αλλά μεγάλης επιβάρυνσης βοηθούν την ειδική αντοχή.

Αν ένας αθλούμενους είναι πολύ δυνατός αλλά έχει κακή τεχνική, ίσως δει ότι με την πάροδο του χρόνου οι χρόνοι του δεν βελτιώνονται. Ή τουλάχιστον όχι τόσο όσο θα περίμενε κανείς. Παρά το γεγονός ότι προσθέτει εργατοώρες στο προπονητικό του ημερολόγιο. Ο άνθρωπος μπορεί να τρέξει πραγματικά γρήγορα, αν το τρέξιμο του είναι σωστό, ελεύθερο και αβίαστο.

Η προπόνηση αντοχής θέλει αστείρευτη διάθεση και υπομονή, αλλά και σωστά δομημένο πρόγραμμα για να φτάσεις στην επιθυμητή επίδοση χωρίς τραυματισμούς και ψυχολογική καταπόνηση.

Δρόμος 100m

Ο δρόμος των 100 μέτρων είναι ένα αγώνισμα ταχύτητας και δείχνει μια εύκολη δοκιμασία. Ωστόσο  για κάποιον όχι και τόσο γυμνασμένο είναι πιθανών το πιο επικίνδυνο αγώνισμα για πρόκληση τραυματισμού. Η προπόνηση στο συγκεκριμένο αγώνισμα απαιτεί μεγάλη προσοχή στην δομή της προπόνησης με σταδιακά αυξανόμενη επιβάρυνση, καλή τεχνική τρεξίματος, πολύ καλή κινητικότητα στα κάτω άκρα και συντονισμό στην κίνηση ποδιών και χεριών.

 

Είναι για τους περισσότερους υποψήφιους το πιο ευχάριστο από τα αγώνισμα, ωστόσο όμως η προετοιμασία του απαιτεί γερά προπονητικά θεμέλια και αρκετή δουλεία εντός και έκτος γηπέδου για τους μη προπονημένους υποψηφίους.

Άλμα σε μήκος

Το άλμα σε μήκος είναι ένα σύνθετο αγώνισμα, ως δοκιμασία είναι από τις πιο βατές, παρ’ όλα αυτά είναι ένα αγώνισμα που δυσκολεύει αρκετά τους υποψήφιους-ες που η ταχύτητα και αλτικότητα τους δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη. Είναι ένα αγώνισμα που απαιτεί τεχνική τρεξίματος, ταχύτητα, εκμάθηση των φάσεων του άλματος (φορά, πάτημα, πτήση, προσγείωση), βελτίωση αλτικότητας, και το σημαντικότερο καλή προετοιμασία για να αποφευχθούν τραυματισμοί. 

 

Το αγώνισμα του άλματος σε μήκος είναι από τα πιο επίπονα αγωνίσματα και προκαλεί τους συχνότερους τραυματισμούς ακόμα και σε προπονημένους υποψηφίους. Ωστόσο η προοδευτική επιβάρυνση και η θωράκιση με ασκήσεις για την πρόληψη τραυματισμών και ασφαλή μετάβαση από την εκμάθηση στην προπόνηση επιδόσεων το καθιστά προσπελάσιμο και παράλληλα διασκεδαστικό.

Άλμα σε ύψος

Ο άλτης του ύψους χρειάζεται καλό ρυθμό τρεξίματος (διασκελισμό). Ταχύτητα κατά τη φάση της επιτάχυνσης και ικανότητα στο κάθετο άλμα. Η σύνθετη κίνηση και τεχνική του το κάνει αρκετά δυσνόητο ως αγώνισμα. Αλλά παρά τις δυσκολίες είναι το αγώνισμα με τα χαμηλότερα ποσοστά αποτυχίας. 

 

Η προπόνηση του βασίζεται περισσότερο στο συντονισμό της κίνησης και της αρμονικής μετάβασης από την ορίζοντια ταχύτητα στο κάθετο άλμα. Είναι σημαντικότερο ο υποψήφιος να κατανοήσει την τεχνική παρά επίμονα να προσπαθεί να βελτιώσει στοιχεία φυσικής κατάστασης.

Σφαιροβολία

Η σφαιροβολία είναι αδιαμφισβήτητα το δυσκολότερο αγώνισμα των αθλητικών δοκιμασιών για τις γυναίκες υποψηφίους. Σ’ αυτό παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας που αγγίζει το 45%, και καθιστά την έγκαιρη προετοιμασία επιτακτική. Δεν είναι όμως και απροσπέλαστο ακόμα και για μια αγύμναστη κοπέλα. 

 

Όλες οι σχολές προετοιμασίας επιμένουν πως μόνο με την ενδυνάμωση μπορεί να επιτευχθούν τα όρια, αδιαφορώντας για την τεχνική. Εμείς μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και διατριβής κατάφερα να σχεδιάσουμε ένα πλήρως μεθοδικό πρόγραμμα εκμάθησης τεχνικής και τελειοποίησης της.  Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και σε συνδυασμό με ελάχιστο χρόνο ενδυνάμωσης, μπορεί να αποφέρει τα θεμιτά αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο.

Κολύμβηση 50m ελεύθερο

Η δοκιμασία στο αγώνισμα της κολύμβησης πραγματοποιείται ουσιαστικά για να αξιολογηθεί η ικανότητα του υποψηφίου να μπορεί να ανταπεξέλθει μέσα στο υγρό στοιχείο. Δεν απαιτεί κάποια τεχνική, αρκεί και μόνο να διασχίσει μια πισίνα 50m, χωρίς να χρειαστεί βοήθεια στο να επιπλεύσει ή να κολυμπήσει μέσα στον υπεραρκετό χρόνο των δύο (2) λεπτών.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τον προαπαιτούμενο εξοπλισμό(σκουφάκι κολύμβησης, κολυμβητικό μαγιό, σαγιονάρες) για την προσωπική αλλά και δημόσια διασφάλιση της υγιεινής.