Αθλητικές Δοκιμασίες Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Οι αθλητικές δοκιμασίες για τις Σχολές Πυροσβεστικής πραγματοποιούνται σε στάδιο που ορίζει η κατα τόπους επιτροπή. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παρουσιάζονται ενώπιον Επιτροπής για τις Αθλητικές Δοκιμασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Άντρες και γυναίκες με κατάλληλη αθλητική περιβολή και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα. Καλούνται να επιτύχουν επιδόσεις καλύτερες ή ίσες των παρακάτω ορίων χωρίς κανένα διαχωρισμό μεταξύ τους.

ΑγώνισμαΑνθυποπυραγών & Πυροσβεστών
Δρόμος 1000μ4' και 20''
Δρόμος 100μ16''
Άλμα σε Μήκος3,60μ
Άλμα σε ύψος1,05μ
Σφαιροβολία
(Μ.Ο. με Δεξί και Αριστερό)
4,50μ
Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα 25kg σε απόσταση 100 μέτρων50''

Οι υποψήφιοι/ ες έχουν δικαίωμα μιας (1) προσπάθειας στα δρομικά αγωνίσματα/ μεταφορά βάρους και τριών (3) προσπαθειών στα αγωνίσματα άλματος. Στο αγώνισμα της σφαιροβολίας τελική επίδοση κρίνεται ο μέσος όρος των καλύτερων προσπαθειών με το δεξί και το αριστερό χέρι. Ο υποψήφιος/α έχει δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών στο κάθε χέρι.

Οι υποψήφιοι που προσέρχονται να συμμετάσχουν στις αθλητικές δοκιμασίες για τις σχολές Πυροσβεστικής αλλά παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρουν σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη για τους ίδιους τη συμμετοχή τους εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αποκλείονται από αυτές με απόφαση της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών ύστερα από επιτόπια εξέταση και έγγραφη βεβαίωση ιατρού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος υποχρεωτικά παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών.

Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες για τις σχολές της Πυροσβεστικής παρουσιαστεί κώλυμα σε οποιοδήποτε αγώνισμα αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του αμέσως ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών και δύναται να αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθηση – τραυματισμός βεβαιώνεται εγγράφως από ιατρό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο. Όχι όμως πέραν του καθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Η Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

Δρόμος 1000m

Υπάρχει η άποψη ότι η σωστή τεχνική είναι το αποτέλεσμα της σωστής προπόνησης. Κάθε προπονητική μονάδα συνεισφέρει με τον τρόπο της σε αυτό. Έτσι, το αερόβιο τρέξιμο μεγάλης διάρκειας βοηθά στο να αποκτήσει κανείς ένα αποτελεσματικό και οικονομικό στυλ. Η προπόνηση ταχύτητας βοηθά στην τελειοποίηση του σωστού κινητικού προτύπου στον αγωνιστικό ρυθμό. Και η προπόνηση εναλλαγής ρυθμών και μικρής απόστασης αλλά μεγάλης επιβάρυνσης βοηθούν την ειδική αντοχή.

Αν ένας αθλούμενους είναι πολύ δυνατός αλλά έχει κακή τεχνική, ίσως δει ότι με την πάροδο του χρόνου οι χρόνοι του δεν βελτιώνονται. Ή τουλάχιστον όχι τόσο όσο θα περίμενε κανείς. Παρά το γεγονός ότι προσθέτει εργατοώρες στο προπονητικό του ημερολόγιο. Ο άνθρωπος μπορεί να τρέξει πραγματικά γρήγορα, αν το τρέξιμο του είναι σωστό, ελεύθερο και αβίαστο.

Η προπόνηση αντοχής θέλει αστείρευτη διάθεση και υπομονή, αλλά και σωστά δομημένο πρόγραμμα για να φτάσεις στην επιθυμητή επίδοση χωρίς τραυματισμούς και ψυχολογική καταπόνηση.

Δρόμος 100m

Ο δρόμος των 100 μέτρων είναι ένα αγώνισμα ταχύτητας και δείχνει μια εύκολη δοκιμασία. Ωστόσο  για κάποιον όχι και τόσο γυμνασμένο είναι πιθανών το πιο επικίνδυνο αγώνισμα για πρόκληση τραυματισμού. Η προπόνηση στο συγκεκριμένο αγώνισμα απαιτεί μεγάλη προσοχή στην δομή της προπόνησης με σταδιακά αυξανόμενη επιβάρυνση, καλή τεχνική τρεξίματος, πολύ καλή κινητικότητα στα κάτω άκρα και συντονισμό στην κίνηση ποδιών και χεριών.

 

Είναι για τους περισσότερους υποψήφιους το πιο ευχάριστο από τα αγώνισμα, ωστόσο όμως η προετοιμασία του απαιτεί γερά προπονητικά θεμέλια και αρκετή δουλεία εντός και έκτος γηπέδου για τους μη προπονημένους υποψηφίους.

Άλμα σε μήκος

Το άλμα σε μήκος είναι ένα σύνθετο αγώνισμα, ως δοκιμασία είναι από τις πιο βατές, παρ’ όλα αυτά είναι ένα αγώνισμα που δυσκολεύει αρκετά τους υποψήφιους-ες που η ταχύτητα και αλτικότητα τους δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη. Είναι ένα αγώνισμα που απαιτεί τεχνική τρεξίματος, ταχύτητα, εκμάθηση των φάσεων του άλματος (φορά, πάτημα, πτήση, προσγείωση), βελτίωση αλτικότητας, και το σημαντικότερο καλή προετοιμασία για να αποφευχθούν τραυματισμοί. 

 

Το αγώνισμα του άλματος σε μήκος είναι από τα πιο επίπονα αγωνίσματα και προκαλεί τους συχνότερους τραυματισμούς ακόμα και σε προπονημένους υποψηφίους. Ωστόσο η προοδευτική επιβάρυνση και η θωράκιση με ασκήσεις για την πρόληψη τραυματισμών και ασφαλή μετάβαση από την εκμάθηση στην προπόνηση επιδόσεων το καθιστά προσπελάσιμο και παράλληλα διασκεδαστικό.

Άλμα σε ύψος

Ο άλτης του ύψους χρειάζεται καλό ρυθμό τρεξίματος και ταχύτητα κατά τη φάση της επιτάχυνσης και ικανότητα στο κάθετο άλμα. Η σύνθετη κίνηση και τεχνική του το κάνει αρκετά δυσνόητο ως αγώνισμα. Αλλά παρά τις δυσκολίες είναι το αγώνισμα με τα χαμηλότερα ποσοστά αποτυχίας. 

 

Η προπόνηση του βασίζεται περισσότερο στο συντονισμό της κίνησης και της αρμονικής μετάβασης από την ορίζοντια ταχύτητα στο κάθετο άλμα. Είναι σημαντικότερο ο υποψήφιος να κατανοήσει την τεχνική παρά επίμονα να προσπαθεί να βελτιώσει στοιχεία φυσικής κατάστασης.

Σφαιροβολία

Η σφαιροβολία είναι αδιαμφισβήτητα το δυσκολότερο αγώνισμα των αθλητικών δοκιμασιών για τις γυναίκες υποψηφίους. Σ’ αυτό παρατηρείτε το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας που αγγίζει το 45%, και καθιστά την έγκαιρη προετοιμασία επιτακτική. Δεν είναι όμως και απροσπέστο ακόμα και για μια αγύμναστη κοπέλα. 

 

Όλες οι σχολές προετοιμασίας επιμένουν πως μόνο με την ενδυνάμωση μπορεί να επιτευχθούν τα όρια, αδιαφορώντας για την τεχνική. Εμείς μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και διατριβής κατάφερα να σχεδιάσουμε ένα πλήρως μεθοδικό πρόγραμμα εκμάθησης τεχνικής και τελειοποίησης της.  Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και σε συνδυασμό με ελάχιστο χρόνο ενδυνάμωσης, μπορεί να αποφέρει τα θεμιτά αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο.

Μεταφορά Βάρους

Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50 ́ ́(μία προσπάθεια).