Άμεση Δωρεάν Αξιολόγηση

Χρειάζομαι όντως προετοιμασία για τα αγωνίσματα;

Ο κάθε μαθητής-τρια έχει διαφορετικό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Σαφώς αυτό δημιουργεί και διαφορετικές ανάγκες για την αθλητική προετοιμασία του/της. Μακρυά από εκφοβιστικές και δυσοίωνες τακτικές, εμείς σου δείχνομαι με απόλυτη ειλικρίνεια το αν έχεις ανάγκη προπόνησης και για πόσο διάστημα.

Τεστ αξιολόγησης, ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Σχολή/ες που σας ενδιαφέρουν*