ΕΠΟΠ Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για το 2021

ΕΠΟΠ Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για το 2021

ΕΠΟΠ: Ο αριθμός των προσλήψεων για το 2021

Ανακοινώθηκε με ΦΕΚ την 19 Νοεμβρίου, ο αριθμός των επαγγελματιών οπλιτών ΕΠΟΠ που θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Θα ακολουθήσει προκήρυξη με τα προαπαιτούμενα προσόντα και τις καταλυτικές ημερομηνίες. Συνολικά περισσότεροι από 1500 ΕΠΟΠ θα προσληφθούν με 7ετή θητεία και με τη λήξη της θα μονιμοποιηθούν.

Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το έτος 2021, ορίζεται ως εξής:

 1. Χίλιοι (1000) στο Στρατό Ξηράς.
 2. Τριακόσιοι (300) στο Πολεμικό Ναυτικό.
 3. Διακόσιοι ογδόντα (280) στην Πολεμική Αεροπορία.
 4. Είκοσι (20) στο Κοινό Νομικό Σώμα.

 

Αναλαμβάνουμε την αθλητική προετοιμασία με πρόγραμμα προπονήσεων εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας μας, με καθημερινές προπονήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Τα απαιτούμενα προσόντα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις ειδικότητες, με κοινά κριτήρια και διαδικασίες.

Οι ΕΠΟΠ πρέπει:

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξης τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65μ.
 • Να έχουν γραμματικές γνώσεις, το επίπεδο των οποί­ων καθορίζεται κατά ειδικότητες με απόφαση του Υπουρ­γού Εθνικής ‘Aμυνας και να μην είναι κατώτερες του κατό­χου απολυτηρίου Γυμνασίου.
 • Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (I/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέ­ταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
 • Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 • Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
 • Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

Επίσης ανακοινώθηκε πως ο αριθμός των ΟΒΑ ανακατατασσομένων οπλιτών και των επανακατατασσομένων εφέδρων στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2021, ορίζεται ως εξής:

 • 1000 για τον Στρατό Ξηράς,
 • 300 για το Πολεμικό Ναυτικό,
 • 280 για την Πολεμική Αεροπορία.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις για τρία συν τρία χρόνια και στη συνέχεια αποχωρούν υποχρεωτικά.

Το σχετικό ΦΕΚ

Τι προσφέρουμε:

100% Εξ’ αποστάσεως ατομικό πρόγραμμα!

Πρόγραμμα βελτίωσης αντοχής
 • Πρόγραμμα βελτίωσης αντοχής
 • Στοχευμένη ενδυνάμωση στο σπίτι
 • Εξ´ αποστάσεως προπόνηση σφαιροβολίας
 • Μαθήμα ψυχομετρικών μέσω zoom

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

προσλήψεις ΕΠΟΠ

Προετοιμασία σε χρόνο ρεκόρ με προπονήσεις εν μέσω καραντίνας

Τι προσφέρουμε:

100% Εξ’ αποστάσεως ατομικό πρόγραμμα!

 • Πρόγραμμα βελτίωσης αντοχής
 • Στοχευμένη ενδυνάμωση στο σπίτι
 • Εξ´ αποστάσεως προπόνηση σφαιροβολίας
 • Μαθήμα ψυχομετρικών μέσω zoom

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.