Εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία

(Υγειονομικές Εξετάσεις, Ψυχομετρικά Τεστ, Αθλητικές Δοκιμασίες)

Με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα δελεαστικό στόχο στους νέους μαθητές λόγο της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν. Η κατάταξη στην Πυροσβεστική Ακαδημία γίνετε μέσω των παρακάτω κατηγοριών:

 

 1. Γενική Σειρά 90% των θέσεων, μαθητές από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 2. Ειδικές κατηγορίες 10% των θέσεων, οι υποψήφιοι εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσης τους, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:
  1. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει υπαλ-λήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ειρηνικής περιόδου.
  2. Τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
  3. Τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που πέθαναν στην Υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής.
  4. Τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.
  5. Εθελοντές Πυροσβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία.
  6. στ.Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

 

Αναλαμβάνουμε την αθλητική προετοιμασία για τα αγωνίσματα και την προετοιμασία για τα ψυχομετρικά τεστ

για την εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Επίσης προσθέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένο διατροφολόγιο, ιατρική παρακολούθηση και πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών, 

 

 

Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στους υπαγόμενους στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίους εξειδικεύονται ως ακολούθως:

  1. Όσοι εντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις των παραγράφων I, II, III, IV εμπίπτουν στην Α’ ειδική κατηγορία και καταλαμβάνουν το 3% των θέσεων.
  2. Όσοι εντάσσονται στην περίπτωση της παραγράφου V εμπίπτουν στη Β’ ειδική κατηγορία και καταλαμβάνουν το 5% των θέσεων.
  3. Όσοι εντάσσονται στην περίπτωση της παραγράφου VI εμπίπτουν στη Γ’ ειδική κατηγορία και καταλαμβάνουν το 2% των θέσεων.

 

Στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν ισότιμο δικαίωμα εισαγωγής άντρες και γυναίκες αρκεί να κριθούν κατάλληλοι στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διαχωρίζονται σε τρεις φάσεις:

  • Υγειονομικές Εξετάσεις
  • Ψυχομετρική Αξιολόγηση
  • Αθλητικές Δοκιμασίες

Ψυχομετρικές Εξετάσεις

Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις καθώς και στις αθλητικές δοκιμασίες από τις αρμόδιες Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ήτοι τεστ προσωπικότητας που συνίσταται, στη σχεδίαση ανθρώπινης μορφής (Σ.Α.Μ.- draw a person test) και αυτοπεριγραφή / ετεροπεριγραφή, καθώς και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
Η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν προβλέπεται επανεξέταση και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

Σε συνεργασία με την ψυχολόγο που εξειδικεύεται στον χώρο των matrix test και των τεστ προσωπικότητας αναλαμβάνουμε και εγγυόμαστε την επιτυχία και σ αυτές τις δοκιμασίες. Παράλληλα η ψυχολόγος είναι κοντά στους μαθητές και τις οικογένειες τους, στηρίζοντας αλλά και συμβουλεύοντας τους όταν και όποτε το χρειαστούν τη δύσκολη αυτή περίοδο.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού σημειώματος από τις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή Δευτεροβάθμια Πυροσβεστικής Ακαδημίας), οφείλουν να μεταβούν αμελλητί σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση ιατρός γνωματεύει για τα αποτελέσματα, θέτοντας την υπογραφή του και τη σφραγίδα του. Από τη Γραμματεία του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν όλες οι υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν από ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δίδεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να πραγματοποιήσουν αυτές που υπολείπονται σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο, πάντα όμως με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών από τη Γραμματεία του εκάστοτε νοσοκομείου.

Η ψυχιατρική εξέταση πραγματοποιείται σε Κρατικό ή Στρατιωτικό νοσοκομείο ή σε κέντρο ψυχικής υγείας ή σε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Για την ψυχιατρική εξέταση οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να υποβληθούν σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ) δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από την αντίστοιχη Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

Όλες οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές των Ψυχομετρικών, καλούνται να δοκιμαστούν στις αθλητικές δοκιμασίες. Αυτές διεξάγονται την τελευταία μέρα των προκαταρκτικών εξετάσεων σε στάδιο που ορίζεται από το εκάστοτε εξεταστικό κέντρο. Τα αγωνίσματα που καλούνται να δοκιμαστούν άνδρες και γυναίκες είναι τα παρακάτω:

 1. Δρόμος 1.000 μέτρων
 2. Δρόμος 100 μέτρων
 3. Άλμα σε ύψος
 4. Άλμα σε μήκος
 5. Σφαιροβολία
 6. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών σε απόσταση εκατό (100) μέτρων.