Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

(Υγειονομικές Εξετάσεις, Ψυχομετρικά Τεστ, Αθλητικές Δοκιμασίες)

Οι Στρατιωτικές Σχολές διαχωρίζονται σύμφωνα με το σώμα σε σχολές Στρατού Ξηράς, Πολεμικής Αεροπορίας και Πολεμικού  Ναυτικού. Η εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές πραγματοποιείται μέσω 3 κατηγοριών:

 1. Γενική Σειρά, μαθητές από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 2. 1η Ειδική Κατηγορία αφορά:
  • Τέκνα πολυτέκνων
  • Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά
 3. 2η Ειδική Κατηγορία
  • Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων σε πολεµικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων ειρηνικής περιόδου
  • Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων στον πόλεµο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
  • Τέκνα Ελλήνων Μόνιµων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

 

Αναλαμβάνουμε την αθλητική προετοιμασία για τα αγωνίσματα και την προετοιμασία για τα ψυχομετρικά τεστ.

Επίσης προσθέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένο διατροφολόγιο, ιατρική παρακολούθηση και πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών, 

 

Στις σχολές των τριών Σωμάτων έχουν ισότιμο δικαίωμα εισαγωγής άντρες και γυναίκες αρκεί να κριθούν κατάλληλοι στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διαχωρίζονται σε τρεις φάσεις

Ψυχομετρικές Εξετάσεις

Η ψυχομετρική δοκιμασία συμπεριλαμβάνει γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, διενεργούμενες από κατάλληλη επιτροπή, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Συγκεκριμένα στις δυο μέρες που διαρκούν οι ψυχομετρικές εξετάσεις, αξιολογούνται οι νοητικές ικανότητες των υποψηφίων, εντοπίζονται τυχών ψυχικές παθήσεις καθώς και τάσεις για παραβατικές συμπεριφορές. Η διαδικασία πραγματοποιείται από επιτροπή αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού και είναι χωρισμένη σε δύο ενότητες:

 1. Στο Τεστ Προσωπικότητας, Ετοιμότητας και κριτικής
 2. και την προφορική εξέταση που χωρίζεται σε ατομική και ομαδική συνέντευξη

Σε συνεργασία με την ψυχολόγο που εξειδικεύεται στον χώρο των matrix test και των τεστ προσωπικότητας αναλαμβάνουμε και εγγυόμαστε την επιτυχία και σ αυτές τις δοκιμασίες. Παράλληλα η ψυχολόγος είναι κοντά στους μαθητές και τις οικογένειες τους, στηρίζοντας αλλά και συμβουλεύοντας τους όταν και όποτε το χρειαστούν τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Αναλυτική Παρουσίαση

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υγειονομικές εξετάσεις μπορούν να γίνουν σε κρατικά η ιδιωτικά ιδρύματα τις χώρας καθώς επίσης και σε ιδιώτες γιατρούς. Η χρονική ισχύ τους είναι δύο μήνες και είναι οι ακόλουθες:

 1. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού.
 2. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.
 3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
 4. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού.
 5. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού.
 6. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές των Ψυχομετρικών, καλούνται να δοκιμαστούν στις Αθλητικές Δοκιμασίες. Αυτές διεξάγονται την τελευταία μέρα των προκαταρκτικών εξετάσεων σε στάδιο που ορίζεται από το εκάστοτε εξεταστικό κέντρο.Τα αγωνίσματα που καλούνται να δοκιμαστούν άνδρες και γυναίκες είναι τα παρακάτω:

 1. Δρόμος 1.000 μέτρων
 2. Δρόμος 100 μέτρων
 3. Άλμα σε ύψος
 4. Άλμα σε μήκος
 5. Σφαιροβολία
 6. Κολύμβηση (όχι για όλες τις σχολές)