Κρίση Σωματικής Ικανότητας Αστυνομικής Ακαδημίας

Ύψος

Ολοι οι υποψήφιοι σπουδαστές της Αστυνομικής Ακαδημίας ανεξαρτήτως φύλου θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1.70μ.) 

Δείκτης Μάζας Σώματος

Για όλους τους υποψηφίους ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψήφιου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για τους μεν άντρες θα πρέπει να βρίσκεται από 19 έως 27 kg/m² και για τις γυναίκες πρέπει να βρίσκεται από 18 έως και 25 kg/m².

Γενικός Πίνακας Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών

Παρακάτω θα βρείτε τους πίνακες νοσημάτων, όπως διαμορφώθηκαν με προεδρικό διάταγμα το 2014, καθώς και πρόσφατες τροποποιήσεις αυτών το 2019,  σύμφωνα και με τους οποίους μπορεί κάποιος να κριθεί ή όχι κατάλληλος.