Πολεμική Αεροπορία

σχολή ικάρων πολεμική αεροπορία

ΣΙ
Σχολή Ικάρων

2ο & 4ο Επιστημονικό πεδίο

Πολεμική Αεροπορία

Η κύρια αποστολή για την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), είναι η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, η διασφάλιση της Εθνικής Κυριαρχίας και της Ανεξαρτησίας της Πατρίδας μας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι η ανάπτυξη ικανής αεροπορικής ισχύος με σκοπό την Αποτροπή, η άμεση διεξαγωγή εντατικών και παρατεταμένων αεροπορικών επιχειρήσεων για την απόκτηση και τη διατήρηση της αεροπορικής υπεροχής, η διασφάλιση της αεράμυνας της χώρας, η παροχή αεροπορικής προστασίας και η υποστήριξη των επιχειρήσεων των άλλων Κλάδων των ΕΔ.

Κατά την ειρηνική περίοδο, η ΠΑ, σε συνεννόηση με το ΥΠΕΞ και το ΓΕΕΘΑ, συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιπλέον, διεξάγει επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας με σκοπό την υποστήριξη του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Συγκεκριμένα εκτελεί αποστολές:

  • Aεροπυρόσβεσης, συνδράμοντας από αέρος στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Έρευνας – Διάσωσης σε συνεργασία με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και το Λιμενικό Σώμα.
  • Aεροδιακομιδών ασθενών και μοσχευμάτων επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ.
  • Απεγκλωβισμού, μεταφοράς υλικών, τροφίμων κ.α σε περιπτώσεις θεομηνιών και καταστροφών όπου αυτό απαιτηθεί στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Το ανώτατο επιτελικό όργανο της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) είναι το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), αρμόδιο για τη διοίκηση της ΠΑ. Ιεραρχικά υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) το οποίο με τη σειρά του υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ). Οργανωτικά στο ΓΕΑ υπάγονται το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) με έδρα τη Λάρισα, η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) με έδρα την Α/Β Ελευσίνας και η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με έδρα την Α/Β Δεκέλειας.