Στρατιωτική Σχολή Αξιωτικών Σωμάτων ΣΣΑΣ

Επιστημονικό Πεδίο: 1ο & 2ο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΣΑΣ

Η ΣΣΑΣ λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από το 1947. Αρχικά λειτούργησε ως Στρατιωτική Ιατρική Σχολή (ΣΙΣ) η οποία περιελάμβανε εκτός από το Ιατρικό Τμήμα και τα Τμήματα του Οδοντιατρικού, του Κτηνιατρικού και του Φαρμακευτικού. Το 1970 μετονομάσθηκε σε Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) διατηρώντας τα προαναφερθέντα Τμήματα του Υγειονομικού και συγκροτώντας επιπλέον τρία νέα Τμήματα, αυτά του Οικονομικού, του Δικαστικού και του Στρατολογικού. Σήμερα στη ΣΣΑΣ λειτουργούν τα εξής Τμήματα: Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Κτηνιατρικού, Φαρμακευτικού, Ψυχολογικού, Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και Οικονομικού. Οι μαθητές της Σχολής φοιτούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, ενώ διαβιούν εντός της Σχολής όπου παράλληλα τους παρέχεται η στρατιωτική εκπαίδευση. Ως απόφοιτοι της ΣΣΑΣ, άριστα καταρτισμένοι επιστημονικά, και εκπαιδευμένοι στρατιωτικά, στελεχώνουν τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου προσφέρουν επιτυχώς τις υπηρεσίες τους διακατεχόμενοι από βαθιά συνείδηση της στρατιωτικής τους αποστολής.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΣΑΣ

Αποστολή της σχολής

Αποστολή της ΣΣΑΣ είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξιωματικών με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω:

 1. Υγειονομικού (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι)
 2. Οικονομικού
 3. Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΣΑΣ

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη ΣΣΑΣ, οι νέοι Μαθητές πραγματοποιούν τη βασική τους εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις (3) εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την Πανεπιστημιακή δραστηριότητα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις. Ο κύκλος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης ολοκληρώνεται μετά το τέλος των Πανεπιστημιακών εξετάσεων του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια θερινής κατασκηνωτικής διαβίωσης των Μαθητών-τριών, στην οποία συμμετέχουν οι τρεις(3) πρώτες τάξεις της Σχολής. Η θερινή διαβίωση πραγματοποιείται στο Φάρο Ποσειδίου Χαλκιδικής, αρχίζει συνήθως στις αρχές Ιουλίου, και διαρκεί τρεις(3) εβδομάδες. Με το τέλος της δραστηριότητας αυτής τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος, και οι μαθητές-τριες αναχωρούν για την καλοκαιρινή τους άδεια.

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Πραγματοποιείται στα παρακάτω έξι (6) τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης:

 • Ιατρικό
 • Κτηνιατρικό
 • Οδοντιατρικό
 • Φαρμακευτικό
 • Ψυχολογικό
 • ΝΟΕ (Νομικών – Οικονομικών Επιστημών). Για το Οικονομικό και το τμήμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) αντίστοιχα.

Οι μαθητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα, και κάνουν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του. Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό τμήμα, 5 χρόνια για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό και 4 χρόνια για το ΣΣΝΣ, Οικονομικό και Ψυχολογικό. Η Σχολή με τους αρμοδίους αξιωματικούς της Διευθύνσεως Σπουδών παρακολουθεί την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Μαθητών και τις επιδόσεις τους. Μετά την αποφοίτησή τους δύνανται να μετεκπαιδευτούν σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού.

Επιμορφωτική Εκπαίδευση

Περιλαμβάνει διδασκαλίες επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες, προβολές ταινιών, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους, εκπαιδευτικά ταξίδια. Επιπλέον περιλαμβάνει:

 • Διδασκαλία Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές, Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας σε διάφορα επίπεδα και προετοιμασία για λήψη πτυχίου, από ιδιώτες καθηγητές.
 • Οι πρωτοετείς Μαθητές πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Λαχανά, Ρούπελ, Μετέωρα, αρχαία Πέλλα, Βεργίνα και στο Άγιο Όρος.
 • Οι τριτοετείς Μαθητές της Σχολής πραγματοποιούν τετραήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στην ΖΕ του Δ΄ΣΣ.
 • Οι τεταρτοετείς Μαθητές πραγματοποιούν εκπαιδευτικό ταξίδι στη Λάρισα. Ομάδα Μαθητών της Σχολής με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Σπουδών εκδίδει το τριμηνιαίο, επιστημονικού περιεχομένου, περιοδικό, με τον τίτλο “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”.

ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΣΑΣ

Όλοι οι Μαθητές της ΣΣΑΣ, μετά την επιτυχή περάτωση της Πανεπιστημιακής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης κατανέμονται στους τρείς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και στην Ελληνική Αστυνομία και ονομάζονται αντίστοιχα Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί ή Υπαστυνόμοι Β’ (οι απόφοιτοι του Ιατρικού Τμήματος) ανάλογα με τον ετήσιο προγραμματισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Η κατανομή τους γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό της Σχολής κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι υποχρεούνται να παραμείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων:

 • Οι Ιατροί για 12 χρόνια
 • Οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί για 10 χρόνια
 • Οι Ψυχολόγοι, Στρατολόγοι – Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι και Οικονομικοί για 8 χρόνια.

Περισσότερες Πληροφορίες:

 • Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων https://ssas.army.gr/el
 • Γενικό επιτελείο Στρατού www.army.gr
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr
 • Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας www.geetha.mil.gr
 • Διεύθυνση Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων  www.stratologia.gr