Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΣΣΕ

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε)

Επιστημονικό Πεδίο: 2ο

ΙΣΤΟΡΙΑ Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

   Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) υπήρξε προσωπικό όραμα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της Σχολής. Τον Ιούνιο του 1828 ανακοίνωσε τη σύσταση της Σχολής και μάλιστα ο ίδιος ονόμασε τους πέντε (5) πρώτους μαθητές «Ευέλπιδες». Η μακρόχρονη Ιστορία της Σχολής είναι συνυφασμένη με αυτήν του Ελληνικού Έθνους των νεότερων χρόνων. Aποτελεί το φυτώριο από το οποίο ξεπηδούν προσωπικότητες, οι οποίες διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στα πεπραγμένα της Πατρίδος μας. Η Σχολή σε όλους τους αγώνες του Έθνους δηλώνει παρούσα συμμετέχοντας ενεργά, αφού αποτελεί τη δεξαμενή των στελεχών τα οποία αγωνίζονται και θυσιάζονται για τα «Ιερά και τα Ιδανικά της Φυλής».

   Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας το τεράστιο έργο συνεισφοράς της Σχολής στην υπηρεσία του Έθνους το 1926 της απονέμει Πολεμική Σημαία. Το 1931 την παρασημοφόρησε με το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως κι ακολουθήσε το Πολεμικός Σταυρός Α΄ Τάξεως το 1943. Επίσης τιμήθηκε με  τον Ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας το 1946 και τέλος τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Σωτήρα το 1978. Αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει στρατιωτικούς επιστήμονες και ηγέτες στο Στρατό Ξηράς, μέσω της στρατιωτικής ζωής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

  1. Να παράγει και να μεταδίδει τη  γνώση στους σπουδαστές της, με τη διδασκαλία και την έρευνα της Στρατιωτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και των συναφών Θεωρητικών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.
  2. Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή: Έτσι διαμορφώνει Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, με στρατιωτική συνείδηση-μόρφωση ανωτάτου επιπέδου, καθώς και με κοινωνικοπολιτισμική και πολιτική παιδεία. Μ΄αύτο το τρόπο τους παρέχονται εφόδια, για να καταστούν ικανοί ηγήτορες, με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
  3. Να διοργανώνει, από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) και να διεξαγάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος του Στρατού Ξηράς και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα.
  4. Να δημιουργεί Π.Μ.Σ και ερευνητικά προγράμματα σε θέματα στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας, αυτοδύναμα, τηρώντας τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. 
  5. Να εξασφαλίζει τη διαβίωση των Ευελπίδων όσο διαρκεί, καθώς και τη διοικητική  υποστήριξη της όλης εκπαιδευτικής δραστηριότητάς της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

   Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο, ενώ το εαρινό ξεκινά τον Μάρτιο και τελειώνει τον Αύγουστο. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική εκπαίδευση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Κάθε Ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 39 εβδομάδες, από τις οποίες οι 26  είναι Ακαδημαϊκής φύσεως και οι 13 είναι Στρατιωτικής. Από αυτές, τέσσερις (4) εβδομάδες χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις Α΄ και Β΄ εξαμήνου ενώ οκτώ (8) εβδομάδες οι Ευέλπιδες απουσιάζουν σε άδειες.

   Η Σχολή προσφέρει ευρεία Ακαδημαϊκή μόρφωση, η οποία συμπληρώνει αλλά και διευρύνει την Στρατιωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης περιλαμβάνει αντικείμενα από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών, από Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες μέχρι Εφαρμοσμένες Επιστήμες, από Χημεία σε Ιστορία και από Ψυχολογία σε Μηχανική. Η Στρατιωτική εκπαίδευση ξεκινά από το πρώτο έτος, οπότε ο Εύελπις υφίσταται Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και εκπαιδεύεται στην ατομική τακτική.

    Συνεχίζει  και γίνεται άριστος γνώστης στη διοίκηση ομάδος και διμοιρίας και μαθαίνει τα στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας του Λόχου Πεζικού. Η Στρατιωτική εκπαίδευση λαμβάνει χώρα είτε στην περιοχή της Βάρης είτε σε άλλους χώρους ανά την Ελλάδα (Λιτόχωρο Πιερίας, Παρνασσός, κ.λ.π.). Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του Εύελπι παίζει η φυσική αγωγή, με σκοπό αφ’ ενός την προσωπική ενδυνάμωσή του ώστε να ανταπεξέρχεται στις κακουχίες και στον απαιτητικό τρόπο ζωής του στρατιωτικού και αφ’ ετέρου τη δυνατότητα λειτουργίας του ως εκπαιδευτή, ο οποίος θα εκπονεί και εκτελεί ένα κατάλληλο, ασφαλές και αποτελεσματικό πρόγραμμα σωματικής αγωγής για τους υφισταμένους του.

   Πέρα από το πρόγραμμα για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης των Ευελπίδων, διοργανώνονται κάθε έτος  πρωταθλήματα μεταξύ των δύο Ταγμάτων σε διάφορα αθλήματα. Επίσης διοργανώνεται  Πρωτάθλημα μεταξύ των Παραγωγικών Σχολών, στο οποίο η Σχολή μετρά πολλές επιτυχίες κάθε έτος. Το σώμα των Ευελπίδων οργανώνεται σε ένα Σύνταγμα των δύο (2) Ταγμάτων. Τα Τάγματα ονομάζονται προς τιμήν ηρώων, 1ο Τάγμα Ευελπίδων «Τχης (ΠΖ) Βελισσάριος Ιωάννης και 2ο Τάγμα Ευελπίδων «Τχης (ΠΒ) Παπαρρόδου Ιωάννης. Στη Σχολή εκπαιδεύονται σήμερα σπουδαστές από 20 κράτη. Η πολυεθνικότητα της σύνθεσης προσδίδει στη Σχολή τον ρόλο του πρεσβευτή των ηθών και παραδόσεών μας εκτός Ελληνικών συνόρων. Όλοι οι Ευέλπιδες ακολουθούν το ίδιο έντονο και απαιτητικό πρόγραμμα Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ανεξαρτήτως εθνικότητας και φύλου.

   

ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Οι ευέλπιδες, εφ όσον προάγονται σε κάθε τάξη, αποφοιτούν ονομαζόμενοι ανθυπολοχαγοί. Οι ανθυπολοχαγοί των Όπλων κατατάσσονται σε ένα από τα έξι όπλα: ΠΕΖΙΚΟ, ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, με τη διαδικασία που ορίζεται από τον οργανισμό της σχολής. Ομοίως, οι ανθυπολοχαγοί των Σωμάτων κατατάσσονται σε ένα από τα τρία σώματα: ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟΥ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ. Ως Αξιωματικοί φοιτούν σε διάφορες στρατιωτικές σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού και εκπαιδεύονται στα σύγχρονα όπλα, μέσα και συστήματα. Μπροστά τους ανοίγεται ένας ευρύτερος ορίζοντας προοπτικών και εξέλιξης προοδευτικά, με κριτήριο την ικανότητα τους, μέχρι τους ανώτατους βαθμούς  της Στρατιωτικής Ιεραρχίας.

Παράλληλα έχουν την δυνατότητα, να διευρύνουν περισσότερο τον κύκλο των γνώσεων τους, σπουδάζοντας σε  προπτυχιακά αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κατά τη διάρκεια πορείας τους ως Αξιωματικοί έχουν τη δυνατότητα εφ όσον το επιθυμούν και εφ όσον γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα ή άλλη ξένη γλώσσα να διεκδικήσουν την φοίτηση τους σε Σχολές-Σχολεία του εξωτερικού. Αυτό, συνδέεται με τις ανάγκες του Στρατού μας, για υπηρέτηση σε θέσεις του εξωτερικού (Στρατηγεία ΝΑΤΟ, ακόλουθοι πρεσβειών, Ειρηνευτικές Αποστολές).

Περισσότερες Πληροφορίες:

  • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων https://sse.army.gr
  • Γενικό επιτελείο Στρατού www.army.gr
  • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr
  • Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας www.geetha.mil.gr
  • Διεύθυνση Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων  www.stratologia.gr