Στρατός Ξηράς

Ο Στρατός Ξηράς αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή, τους Εφέδρους Υψηλής Ετοιμότητας Στρατού (ΕΦΥΕΣ) και την Εφεδρεία.  

σσασ

ΣΣΑΣ
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

1ο, 3ο & 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε)

ΣΣΕ
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) ΣΜΥ

ΣΜΥ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού

2ο & 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) ΣΑΝ

ΣΑΝ
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

3ο Επιστημονικό Πεδίο

   Οι δύο βασικοί κλάδοι του Στρατού είναι τα Όπλα και τα Σώματα.

Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού, των οποίων κύρια αποστολή είναι η διεξαγωγή του αγώνα ή η άμεση συμμετοχή σε αυτόν. Αυτά είναι:

  1. Μάχης: Πεζικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό.
  2. Υποστήριξης Μάχης: Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αεροπορία Στρατού.

Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής. Αυτά είναι:

  1. Υποστήριξης Μάχης: Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Έρευνας-Πληροφορικής και Υγειονομικού (Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής).
  2. Λοιπά Σώματα: Υγειονομικού (Διαχειριστών Υγειονομικού και Διοικητικών Υγειονομικού), Οικονομικού, Γεωγραφικού, Ελεγκτικού, Στρατιωτικών Γραμματέων, Ταχυδρομικού, Μουσικού, Φροντιστών, Αρχιτεχνιτών Όπλων και Αρχιτεχνιτών Σωμάτων. Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το Στρατολογικό, το Θρησκευτικό και των Δικαστικών Γραμματέων.

 

Οι Στρατιωτικές Σχολές που επανδρώνουν τα Σώματα του Στρατού Ξηράς είναι τέσσερις. Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) με έδρα την Αθήνα. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) με έδρα τα Τρίκαλα. Και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) με έδρα την Αθήνα.

Στρατός Ξηράς: http://army.gr

στρατόε ξηράς