Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΣΑΝ

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) ΣΑΝ

Επιστημονικό Πεδίο: 3ο

ΙΣΤΟΡΙΑ Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΣΑΝ

Η ΣΑΝ ήταν η πρώτη Παραγωγική Σχολή Αξιωματικών Γυναικών. Ιδρύθηκε το 1946, όταν το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανέδειξε την ανάγκη στελέχωσης των ΕΔ με μόνιμο στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό. Στην Σχολή εισάγονταν μόνο γυναίκες μετά από εξέταση επιτροπής αποτελούμενη από την Διευθύνουσα Νοσηλεύτρια της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΓΕΣ και 5 Ανώτερους Υγειονομικούς Αξιωματικούς, με βάση το νέο Βρετανικό Σύστημα εκπαίδευσης που είχε υιοθετηθεί και εφαρμοζόταν στον Στρατό. Οι πρώτες 21 μαθήτριες εισήλθαν στην «Στρατιωτική Σχολή Εκπαιδεύσεως Αδελφών Νοσοκόμων» στις 14.11.46. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί και την ημέρα εορτασμού της ιδρύσεως της σχολής.

«Σκοπός της ιδρύσεως της Σχολής ήτο η εκπαίδευσις του αναγκαιούντος αριθμού Αδελφών Νοσοκόμων δια την Υπηρεσία Νοσηλείας εις τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και η πλήρωσις των χηρευτικών θέσεων εν τω Σώματι Αδελφών Νοσοκόμων του Στρατού…….»

Η νεοϊδρυθείσα Σχολή στεγάστηκε σ’ ένα  κτίριο της Μονής Πετράκη που λειτουργούσε ως παράρτημα του 401 ΓΣΝ. Η διάρκεια της εκπαίδευσης των μαθητριών ήταν τριετής. Η θεωρητική εκπαίδευση γινόταν από Αξιωματικούς του Υγειονομικού, από ιδιώτες καθώς και από διπλωματούχες Αδελφές Νοσοκόμους του ΕΕΣ και του Ευαγγελισμού. Η πρακτική άσκηση γινόταν σε πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία.

Σημαντική βοήθεια τόσο στην σύσταση του Σώματος όσο και στην νεοϊδρυθείσα Σχολή προσέφερε ένα επιτελείο Αγγλίδων Αξιωματικών του Σώματος της Βασίλισσας Αλεξάνδρας, οι οποίες υπηρετούσαν στην Αγγλική Στρατιωτική Αποστολή. Μετά την αποχώρηση των Αγγλίδων Νοσοκόμων, στις αρχές του 1949, την Διεύθυνση της Σχολής ανέλαβε η Αντισυνταγματάρχης Κλεοπάτρα Αβαγιανού, διπλωματούχος Α/Ν του ΕΕΣ. Το έργο της αποτέλεσε πυρήνα για την εδραίωση και την σταθεροποίηση του θεσμού της Στρατιωτικής Νοσηλευτικής καθώς και για την καθιέρωση των Αξιωματικών Νοσηλευτριών.

Το 1950 οι πρώτες Αξιωματικοί (Ν) απόφοιτες της Σχολής ανέλαβαν διδακτικά καθήκοντα, ενώ οι περισσότερες από αυτές στελέχωσαν τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία των Αθηνών και της επαρχίας. Την ίδια χρονιά στεγάζεται σε ένα κτίριο του Αρσακείου Γυμνασίου. Ακολούθησαν διάφορες μεταστεγάσεις έως το 1992 που αποκτά δικές της κτιριακές εγκαταστάσεις στο Στρατόπεδο Σακέττα Α΄ στον Βύρωνα. Στις 27 Ιανουαρίου 1951 το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει αρχηγό του Σώματος Α/Ν των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων την Βασίλισσα Φρειδερίκη με τον αναγκαστικό νόμο 1662, «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων αφορώντων το Σώμα Α/Ν των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Με το ΝΔ 2976/54 επιτρέπεται ο γάμος στις Αξιωματικούς Αδελφές Νοσοκόμους αφού παρέλθει πενταετία από την αποφοίτησή τους από την Σχολή και μετά από έγκριση του ΥΕΘΑ, δεν επιτρέπεται όμως η τεκνοποίηση, έως το 1970! Επίσης με το ίδιο διάταγμα η Γενική Διευθύνουσα φέρει τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, ενώ απονέμεται ο βαθμός του Ταξιάρχου στην Επίτιμη Αρχηγό του Σώματος, την Βασίλισσα. Κατά την πενταετία 1950-1955 Αξιωματικοί Α/Ν έλαβαν μέρος στο εκστρατευτικό σώμα της Ελλάδας Στην Κορέα. Οι Αξιωματικοί υπηρέτησαν σε προωθημένα χειρουργεία του Κορεατικού Μετώπου, αποστολή ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών της χώρας.

Η προσφορά τους και οι υπηρεσίες τους έτυχαν διακρίσεων από τους Συμμάχους, γεγονός που συντέλεσε στο να γραφτεί μία από τις λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία του Σώματος. Τιμήθηκαν με το παράσημο του Χαλκού Αστέρα για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στον αγώνα των Ηνωμένων Εθνών. Το 1954 δημιουργείται ο κανονισμός της στολής. Οι απόφοιτες φορούν πάντα το διακριτικό σήμα που τους απονέμεται κατά την ονομασία τους ως Αξιωματικοί Νοσηλευτές. Η παράσταση του εμβλήματος απεικονίζει τη θεά Αθηνά σκεπτόμενη, η οποία είναι η θεά της υγείας, ενώ το αρχαίο ρητό του εμβλήματος «Επ’ωφελείη καμνόντων»(για να ωφελήσω τους πάσχοντες), είναι απόσπασμα από τον όρκο του Ιπποκράτη.

Η θεά Αθηνά ήλθε στη ζωή πάνοπλη, με περικεφαλαία και μακρύ δόρυ, χαρακτηριστικά της συμμετοχής της σε πολεμικά έργα, μετά το τέλος των οποίων, μεταβάλλεται σε θεά της ειρήνης, της γαλήνης και της υγείας.

Την ίδια χρονιά θεσμοθετείται η εξάμηνη φοίτηση στην Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) που σταδιακά επεκτάθηκε στο ένα έτος. Η εκπαίδευση περιλάμβανε κλινική άσκηση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Πανεπιστημιακές κλινικές, καθώς μαθήματα στρατιωτικού και επιμορφωτικού ενδιαφέροντος. Οι απόφοιτες μετά την τριετή φοίτηση τους στη ΣΑΑΝ ονομάζονταν Ανθυπασπιστές Α/Ν και προάγονταν στον βαθμό της Ανθυπολοχαγού μετά από εκπαίδευση τους στη ΣΕΥ .Το 1989 ενσωματώθηκε το ετήσιο πρόγραμμα της ΣΕΥ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΣΑΝ και η φοίτηση έγινε τετραετής.

Μετονομασίες ΣΑΝ από την ίδρυση της έως σήμερα
Έτος Ονομασία
1946 Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων «Βασίλισσα Φρειδερίκη»
1971 Σχολή Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων (ΣΑΑΝ)
1989 Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Η κατανομή των Αξιωματικών Α/Ν στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων ορίστηκε με ΠΔ το 1984. Το 1990 εισήχθησαν οι πρώτοι άρρενες μαθητές. Το 1996 με τον Νόμο 2439/96 απονέμεται και ο βαθμός της Ταξιάρχου στις Αξιωματικούς Νοσηλεύτριες, ενώ το 2000 με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας χορηγείται ξιφίδιο στους Σπουδαστές της Σχολής και στους νέους Αξιωματικούς απονέμεται ξίφος του Κλάδου στον οποίο κατανέμονται.

σχολή αξιωματικών νοσηλευτικής ΣΑΝ ιστορία σχολής
σχολή αξιωματικών νοσηλευτων

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΣΑΝ

Αποστολή της σχολής

Αποστολή της ΣΑΝ είναι:

 • Να παρέχει εκπαίδευση όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 3187/03.
 • Να αναπτύσσει τις απαιτούμενες αρετές και τη στρατιωτική αγωγή των σπουδαστών, ώστε να διαμορφώνει Αξιωματικούς Νοσηλευτές, με ηγετικά προσόντα, στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική παιδεία και αγωγή.
 • Να συμμετέχει σε ερευνητικά-εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες της Πολιτείας που αφορούν σε θέματα νοσηλευτικής επιστήμης και τεχνολογίας.
 • Να οργανώνει Σχολείο προετοιμασίας αλλοδαπών υποτρόφων στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών.

Στόχοι της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι

Η εκπαίδευση των σπουδαστών της ΣΑΝ διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο και κλινική άσκηση σε στρατιωτικά και πολιτικά νοσοκομεία. Παράλληλα διεξάγεται στη ΣΑΝ Στρατιωτική Εκπαίδευση και επιμόρφωση, Ξένες Γλώσσες και εφαρμογές σχετιζόμενες με την ειδικότητά τους. Οι σπουδαστές-στριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε με άδεια της Διοικητού αυτές τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Σχολής. Όλα τα έξοδα διαμονής, ένδυσης, σίτισης, φαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Οι Σπουδαστές διαμένουν σε θαλάμους μέχρι τεσσάρων ατόμων, σιτίζονται στο εστιατόριο που διαθέτει η Σχολή και η υγειονομική τους περίθαλψη παρέχεται στο Ιατρείο της Σχολής ή στο 401 ΓΣΝΑ.

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση διακρίνεται σε:

Α. Θεωρητική Στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει μαθήματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές σε θέματα Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Διπλωματίας, καθώς και διαλέξεις σε θέματα Διακλαδικότητας.

Β. Πρακτική Στρατιωτική  εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει:

 • Ασκήσεις αόπλου –ενόπλου
 • Βολές με όπλο G3-A3
 • Πορείες
 • Θερινή διαβίωση διάρκειας περίπου 1 εβδομάδας
 • Παρελάσεις
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Στρατιωτικές και γενικότερου ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις
 • Καθημερινή σωματική αγωγή

Ακαδημαϊκή

Στόχοι της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι:

 1. Η απόκτηση γνώσεων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και φροντίδας.
 2. Η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και η εξοικείωση με την έρευνα έτσι ώστε οι Αξιωματικοί Νοσηλευτές να συμμετέχουν στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 3. Η απόκτηση από τους σπουδαστές των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τον Αξιωματικό Νοσηλευτή προκειμένου να λειτουργεί ως διοικητικό και οργανωτικό στέλεχος στα πλαίσια της αποστολής των Ε.Δ.
 4. Στη Σχολή με μέριμνα της Διεύθυνσης Σπουδών, γίνεται το μάθημα της Καρδιο Αναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ) καθώς και φροντιστηριακά μαθήματα Κλινικής Νοσηλευτικής. Οι σπουδαστές εξασκούνται σε προπλάσματα σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, με σκοπό την πλήρη κατανόηση και την απόκτηση δεξιοτεχνίας στις νοσηλευτικές διαδικασίες.

Παράλληλα, η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση εμπλουτίζεται με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την παροχή κοινωνικής και πολιτιστικής παιδείας, που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Αναλυτικότερα:

 • Τμήματα ξένων γλωσσών στα οποία κατατάσσονται οι Μαθητές ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας τους.
 • Συγκρότηση αθλητικών ομάδων: Η Σχολή διαθέτει ομάδες καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, στίβου, κολύμβησης, αεροβικής και σουηδικής γυμναστικής. Οι αθλητικές ομάδες παίρνουν μέρος στους αγώνες που διοργανώνονται μεταξύ των ΑΣΕΙ.
 • Χορωδία υπό την επίβλεψη μουσικολόγου. Η χορωδία συμμετέχει συνήθως σε διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός της Σχολής.
 • Ομάδα χορού καθοδηγούμενη από εξειδικευμένο καθηγητή Σωματικής Αγωγής, όπου διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί.
 • Ετησίως πραγματοποιείται θεατρική παράσταση από την ομάδα θεάτρου που επιμελείται θεατρολόγος.

ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΣΑΝ

Αποφοιτά από τη Σχολή σπουδαστής-στρια ο οποίος έτυχε προαγώγιμου βαθμού

 • Σε όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα ή της επί πτυχίω εξετάσεις κατά το Πανεπιστήμιο οριζόμενες,
 • Σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της Σχολής,
 • Στα προσόντα – διαγωγή της τάξης του.

Οι σπουδαστές που λαμβάνουν αποφοιτήριο της Σχολής ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο έχουν κατανεμηθεί. Η διαδικασία της κατανομής πραγματοποιείται στο τέταρτο έτος φοίτησης στη Σχολή.

Οι απόφοιτοι της ΣΑΝ καλούνται να διαδραματίσουν πολλαπλούς ρόλους, που απορρέουν από την διττή τους ιδιότητα ως Αξιωματικοί και Νοσηλευτές:

 • Κυρίαρχα του κλινικού νοσηλευτή στις διάφορες Νοσηλευτικές Μονάδες και ειδικά τμήματα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων
 • Του κλινικού εκπαιδευτή στα Νοσοκομεία αλλά και της Σχολής
 • Σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις ανάλογα με την προϋπηρεσία και τα προσόντα τους.

Συμμετέχουν σε ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποστηριζόμενα τόσο από τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και από το Υπουργείο Παιδείας.

Περισσότερες Πληροφορίες:

 • Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής  http://san.army.gr
 • Γενικό επιτελείο Στρατού www.army.gr
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr
 • Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας www.geetha.mil.gr
 • Διεύθυνση Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων  www.stratologia.gr