Σχολή Ικάρων

σχολή ικάρων πολεμική αεροπορία

Επιστημονικό Πεδίο: 2ο

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το 1931 αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της Ελληνικής Αεροπορίας. Η Σχολή Αεροπορίας (ΣΑ), από τις πρώτες στον κόσμο Στρατιωτικές Αεροπορικές Σχολές, ιδρύθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1931 και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου με ενιαία εκπαίδευση για τη Στρατιωτική και Ναυτική Αεροπορία.

Η φοίτηση σε αυτήν ήταν τριετής και στη ΣΑ εισέρχονταν απόφοιτοι του εξατάξιου Γυμνασίου. Οι απόφοιτοι αυτής ονομάζονταν Μόνιμοι Ιπτάμενοι Ανθυποσμηναγοί, ενώ όσοι αποτύγχαναν στις πτήσεις αλλά σημείωναν επιτυχία στα θεωρητικά μαθήματα έπαιρναν την ειδικότητα του Οικονομικού Αξιωματικού. Οργανωτικά η ΣΑ προέβλεπε δύο Διευθύνσεις και δύο Μοίρες. Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αέρος, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Εδάφους, τη Μοίρα Δοκίμων και τη Μοίρα Διοίκησης. Η πτητική εκπαίδευση των μαθητών ήταν διάρκειας 150 ωρών, αρχικά με αεροσκάφη τύπου AVRO και στη συνέχεια με αεροσκάφη τύπου BREGEUT και με μονοθέσια διώξεως τύπου MARS.

Η εκπαίδευση βασίστηκε στο σύστημα εκπαίδευσης των αντίστοιχων Αγγλικών Αεροπορικών Σχολών. Κατά την εκπαίδευση αέρος δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην εξάσκηση στους ακροβατικούς ελιγμούς. Στις ασκήσεις Τακτικής εκπαιδεύονταν μετά την αποφοίτησή τους, στη Σχολή Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικοτήτων, με αεροσκάφη τύπου POTEZ-25, MORANE-230, HORSLEY και VELOS. Μερικοί μετεκπαιδεύονταν με υδροπλάνα FAIREY σε αποστολές ναυτικής συνεργασίας στην Αεροπορική Βάση Φαλήρου.

Από τους κόλπους της ΣΑ αποφοίτησαν οι περισσότεροι από εκείνους που πολέμησαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ήρωας Υποσμηναγός Μητραλέξης υπήρξε μαθητής της ΣΑ. Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια μιας αερομαχίας και αφού του τελείωσαν τα πυρομαχικά, επιτέθηκε με αυταπάρνηση και κατέρριψε Ιταλικό βομβαρδιστικό εμβολίζοντας το ουραίο πτέρωμά του.

Η έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου επέβαλε τη μεταφορά της ΣΑ στο Άργος. Εκεί λειτούργησε από τον Οκτώβριο του 1940 μέχρι τον Απρίλιο του 1941. Μετά τον Απρίλιο του 1941, η ΣΑ μεταστάθμευσε στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια στη Νότια Ροδεσία. Συγκεκριμένα,  λειτούργησε κανονικά ως Εκπαιδευτικό Κέντρο από τον Σεπτέμβριο του 1941 μέχρι το καλοκαίρι του 1946. Κατά την παραμονή της ΣΑ στη Μέση Ανατολή ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους 40 απόφοιτοι της ΣΑ. Οι απόφοιτοι συνέχισαν την ένδοξη αεροπορική τους δράση στην Αίγυπτο. Η εκπαίδευση των Ελλήνων Ικάρων και Αξιωματικών Ιπταμένων κατά τη διάρκεια του πολέμου έγινε στις Βρετανικές Μονάδες της Μέσης Ανατολής και της Νοτίου Ροδεσίας. Στη Νότιο Ροδεσία εκπαιδεύτηκαν και δύο σειρές Ιπταμένων Υπαξιωματικών. Κατά την περίοδο που η ΣΑ λειτούργησε στο εξωτερικό, ο συνολικός αριθμός ωρών πτήσεων ανήλθε στις 145.000.

Το 1952 αρχίζει για την Σχολή Ικάρων μια νέα περίοδος, η εποχή των αεροσκαφών JET. Η εκπαίδευση των Ικάρων στα αεριωθούμενα αεροσκάφη άρχισε το έτος 1953 με την ίδρυση του Σμήνους Εκπαιδεύσεως Αεριωθουμένων (ΣΕΑ), το οποίο είχε την έδρα του στην Ελευσίνα (112 Πτέρυγα Μάχης) και ανήκε στη Μοίρα εκπαίδευσης Αέρος της Σχολής.

Με την υπ’ αριθ. Α6346/11-4-53 απόφαση ΥΕΘΑ η οργάνωση της Σχολής Αεροπορίας άλλαξε και πήρε τη μορφή τυπικής Αμερικάνικης πτέρυγας, μετονομασθείσα σε 121 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (121 ΠΕΑ). Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πτήσεων αντικατέστησε η Σμηναρχία Εκπαίδευσης Αέρος. Για τον εθισμό των μαθητών σε αεροσκάφη JET χρησιμοποιήθηκε το διθέσιο αεριωθούμενο εκπαιδευτικό αεροσκάφος Τ-33. Η εκπαίδευση στα αεροσκάφη αυτά αργότερα επεκτάθηκε και περιέλαβε όλη την εφαρμοσμένη εκπαίδευση των χειριστών στα α/φη JET.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη Ιπτάμενου προσωπικού ιδρύθηκε το 1949 το Εκπαιδευτικό Κέντρο Εφέδρων Χειριστών (ΕΚΕΧ) κατά τα Βρετανικά και Αμερικάνικα πρότυπα, με βασική αποστολή την εκπαίδευση Ιπταμένων. Το ΕΚΕΧ λειτούργησε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1958 και εκπαιδεύτηκαν κατά το χρονικό αυτό διάστημα, είκοσι μία (21) σειρές Εφέδρων Χειριστών.

Η χρησιμότητα του Αεροπορικού όπλου, όπως αποδείχθηκε περίτρανα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η τεχνολογική του εξέλιξη οδήγησαν τη Σχολή Αεροπορίας σε ένα δρόμο ραγδαίων εξελίξεων. Τα πτητικά μέσα, τα μέσα εκπαίδευσης εδάφους και το χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό προσαρμόζονταν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις.Το κύρος και η αίγλη της Σχολής Ικάρων ξεπερνούν τα Ελληνικά σύνορα και έτσι το 1962 έρχονται για εκπαίδευση στη Σχολή οι πρώτοι αλλοδαποί μαθητές από τη Λιβύη. Στα χρόνια που ακολούθησαν αποφοίτησαν από τη Σχολή μαθητές από πολλά κράτη της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής όπως την Ιορδανία, την Τυνησία, τη Λιβύη, τη Σενεγάλη, τη Ζιμπάμπουε, το Μπουρουντί, το Καμερούν, την Γκαμπόν, την Κεντρο-Αφρικανική Δημοκρατία, το Ζαίρ, τη Μποτσουάνα και το Τσαντ. Το 1991 εισήχθησαν για πρώτη φορά στην Σχολή Ικάρων γυναίκες (μόνο στο Τμήμα Μηχανικών) και το 2002 εισήχθησαν γυναίκες και στο Τμήμα Ιπταμένων.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η κύρια αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στο πλαίσιο της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων, της διασφάλισης της Εθνικής Κυριαρχίας και της Ανεξαρτησίας της Πατρίδας μας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι η ανάπτυξη ικανής αεροπορικής ισχύος με σκοπό την Αποτροπή, η άμεση διεξαγωγή εντατικών και παρατεταμένων αεροπορικών επιχειρήσεων για την απόκτηση και τη διατήρηση της αεροπορικής υπεροχής, η διασφάλιση της αεράμυνας της χώρας, η παροχή αεροπορικής προστασίας και η υποστήριξη των επιχειρήσεων των άλλων Κλάδων των ΕΔ.

Κατά την ειρηνική περίοδο, η ΠΑ, σε συνεννόηση με το ΥΠΕΞ και το ΓΕΕΘΑ, συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιπλέον, διεξάγει επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας με σκοπό την υποστήριξη του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Συγκεκριμένα εκτελεί:

1. Αποστολές Aεροπυρόσβεσης, συνδράμοντας από αέρος στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Αποστολές Έρευνας – Διάσωσης σε συνεργασία με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και το Λιμενικό Σώμα.

3. Αποστολές Aεροδιακομιδών ασθενών και μοσχευμάτων επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ.

4. Αποστολές απεγκλωβισμού, μεταφοράς υλικών, τροφίμων κ.α σε περιπτώσεις θεομηνιών και καταστροφών όπου αυτό απαιτηθεί στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η Σχολή Ικάρων λειτουργεί τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Ιπταμένων
  • Μηχανικών
  • Ελεγκτών Αεράμυνας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Η Στρατιωτική Αγωγή είναι απαραίτητο προσόν του Ικάρου και η ανάπτυξή της αποτελεί σημαντικό έργο για τη Σ.Ι. και επιτελείται αδιάλειπτα κατά το χρονικό διάστημα των σπουδών του.

Σκοπός της Στρατιωτικής Αγωγής είναι η κατάλληλη καλλιέργεια της προσωπικότητας του Ικάρου, με τη μύηση στο στρατιωτικό τρόπο ζωής, τη στρατιωτική δεοντολογία, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Σχολής, την εκπαίδευση στην ολιγάρκεια, την καλλιέργεια ενσυνείδητης πειθαρχίας, την ανάπτυξη πνεύματος μαχητικότητας και ομάδας, την προσήλωση στην Αποστολή, τη διαπαιδαγώγηση στη σωστή κοινωνική συμπεριφορά, την καλλιέργεια των ιδεωδών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, την καλλιέργεια πολιτιστικής παιδείας, με τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και ηγετικών χαρακτηριστικών.

Η ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής στηρίζεται σε Αρχές οι οποίες διέπουν όλα τα είδη εκπαίδευσης στη Σχολή.

Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας του Ικάρου, με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς του να λειτουργεί σωστά και με τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και διαδικασιών και τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η στρατιωτική εκπαίδευση σε συνδιασμό με την ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής, θα προετοιμάσει τους Ικάρους να υπηρετήσουν επάξια στις τάξεις της Π.Α.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ή αντικειμένων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση υλοποιείται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων όπως στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις και επισκέψεις. Τα επιμέρους κριτήρια επιτυχίας των αντικειμένων και των μαθημάτών της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση προγραμματίζεται σε όλη τη διάρκεια του έτους και βαθμολογείται ετησίως.

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Σκοπός της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι να παρέχει πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση και άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της Σ.Ι.  Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα. Έτσι, οι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα τις εξελίξεις στους τομείς στρατηγικής, επιστήμης και τεχνολογίας.

Λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων και διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων του όπλου, η Σχολή έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση των Ικάρων, όλων των  τμημάτων-κατευθύνσεων.

Ο Διοικητής της Σμηναρχίας Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΣΜΑΕΚ.), που φέρει το βαθμό του Σμηνάρχου, είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σχολής (Καθηγητής), για την εκπόνηση, το συντονισμό και την υλοποίηση όλων των εβδομαδιαίων προγραμμάτων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, ενώ ο τελικός έλεγχος γίνεται από τη Διοίκηση της Σχολής. Αυτό γίνεται για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Σχολής, κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο και μέχρι την έκδοση του σχετικού Π.Δ. “Περί Οργανισμού της Σχολής Ικάρων” αφού η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση σύμφωνα με το Ν.3187/03 διευθύνεται, εποπτεύεται και συντονίζεται από τον Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σχολής.

Στόχος της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι να δώσει στους Ικάρους γνώσεις Πανεπιστημιακού επιπέδου, στον Τομέα της ειδικότητάς τους. Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται στην τάξη με τη διδασκαλία μαθημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου, με την πρακτική εκπαίδευση στα Εργαστήρια της Σχολής, με την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, με το διατιθέμενο χρόνο μελέτης, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς επίσης  με την εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών από τους Τεταρτοετείς Ικάρους, συμπληρώνεται δε με σειρά Διαλέξεων Γενικής Μόρφωσης.

Αθλητική Εκπαίδευση

Η άθληση των Ικάρων είναι πρωταρχικής σημασίας και συμβαδίζει με την Στρατιωτική Εκπαίδευση. Σκοπός της άθλησης είναι η ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης των Ικάρων σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Π.Α. Επίσης είναι η βελτίωση των επιμέρους κινητικών δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, σκοπός είναι η μύηση του Ικάρου στην δια βίου ενασχόληση με την άθληση και την ευρύτερη άσκηση. Επιπρόσθετα απαραίτητη θεωρείται η παροχή γνώσεων που αφορούν στην ανθρώπινη φυσιολογία και τη σωματική υγεία.

Με τον Αθλητισμό αναπτύσσονται, εκτός των άλλων, η πίστη στο σκοπό, η μαχητικότητα, η ομαδικότητα, η ευγενής άμιλλα και γενικά στοιχεία που άπτονται της Στρατιωτικής Αγωγής. Η Φυσική Αγωγή, θεωρητική και πρακτική παρέχεται από τον αρμόδιο Τομέα της Προεδρείας Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Στηρίζεται επιστημονικά από το εργομετρικό κέντρο της Σχολής, όπου με διαρκείς μετρήσεις, παρακολουθήσεις και εισηγήσεις, ανατροφοδοτεί τα προγράμματα της άθλησης.

Η Φυσική Κατάσταση των Ικάρων αναπτύσσεται και διατηρείται με περιοδική εξάσκηση καθ’ όλο το χρόνο παραμονής του εντός της Σχολής. Οι Ίκαροι που ξεχωρίζουν χαρισματικά από τη φύση τους και διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στα διάφορα αθλήματα επιλέγονται και συμμετέχουν στις αντιπροσωπευτικές ομάδες της Σχολής, οι οποίες την εκπροσωπούν σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους προγραμματίζονται αθλητικές εκδηλώσεις εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής. Συγκεκριμένα εκδηλώνονται Αγώνες Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Σωμάτων Ασφαλείας, πρωταθλήματα Π.Α., τουρνουά διαφόρων αθλημάτων, εθνικά πρωταθλήματα κλπ.

Πτητική Εκπαίδευση

Ο καθορισμός των σταδίων της Πτητικής εκπαίδευσης καθώς και ο σκοπός κάθε σταδίου να γίνεται σε επίπεδο Προεδρικού Διατάγματος. Οι έξοδοι, οι ώρες και το ακριβές περιεχόμενο κάθε σταδίου καθορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το πλαίσιο πτητικής εκπαίδευσης, ο Ιπτάμενος Ανθυποσμηναγός, πριν την τοποθέτησή του σε Μονάδα της ΠΑ, ακολουθεί πέντε συνολικά στάδια εκπαίδευσης.

  • το Στάδιο Επιλογής (1ο έτος)
  • το Αρχικό Στάδιο (2ο έτος,  β’ εξάμηνο)
  • το Βασικό Στάδιο (3ο έτος,  α’ εξάμηνο)
  • το Προκεχωρημένο Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)
  • το Επιχειρησιακό Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)

Στάδιο Επιλογής

Σκοπός είναι η αρχική επιλογή των Ικάρων που είναι κατάλληλοι και δείχνουν ότι έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν ως Ιπτάμενοι. Εκτελείται στο πρώτο έτος σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-41 D (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της, τους τέσσερις (4) μήνες.

Το Στάδιο Επιλογής πραγματοποιείται στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος (ΜΕΑ) στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι.

Αρχικό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η εξοικείωση του εκπαιδευόμενου Ιπταμένου με τις βασικές διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης. Επίσης είναι και η εξοικείωση με τις συνθήκες πτήσης σε συνδυασμό με την ανθρώπινη φυσιολογία. Αποτελεί ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου καταλληλότητας του Ικάρου.

Ξεκινά συνήθως το Β’ εξάμηνο του δεύτερου έτους σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος T-6Α Texan II (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων (GBTS) και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά συνήθως, στο σύνολό της τους πεντέμισι (5 1/2) μήνες και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται εντός του εκπαιδευτικού έτους.

Το Αρχικό Στάδιο πραγματοποιείται στην 361 ΜΕΑ και στην 364 ΜΕΑ στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ), στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Βασικό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η ανάπτυξη ικανότητας στις διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης. Έτσι οι Ίκαροι θέτουν τις βάσεις για τη διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας.

Εκτελείται συνήθως το Α’ εξάμηνο του τρίτου έτους σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος T-6Α Texan II (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων (GBTS) και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους πεντέμισι (5 1/2) μήνες και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται συνήθως εντός του Α΄ εκπαιδευτικού εξαμήνου.

Το Βασικό Στάδιο πραγματοποιείται στην 361 ΜΕΑ και στην 364 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Προκεχωρημένο Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας και αύξηση της ικανότητας στην εκτέλεση προκεχωρημένων ελιγμών και σύνθετων ασκήσεων.

Εκτελείται μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Ικάρων και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-2 Ε Buckeye (δικινητήριο αεριωθούμενο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου εκτιμάται ότι ξεπερνά στο σύνολό της τους επτά (7) μήνες.

Το Προκεχωρημένο Στάδιο πραγματοποιείται στις 362 ΜΕΑ και 363 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Επιχειρησιακό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η απόκτηση απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιχειρησιακές αποστολές. Μ΄ αυτό το τρόπο γίνεται ομαλή μετάπτωσή του σε οποιοδήποτε τύπο μαχητικού ή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της ΠΑ.

Εκτελείται αμέσως μετά το πέρας του Προκεχωρημένου σταδίου και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-2 Ε Buckeye (δικινητήριο αεριωθούμενο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους τέσσερις (4) μήνες.

Το Επιχειρησιακό Στάδιο πραγματοποιείται στις 362 ΜΕΑ και 363 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Με την αποφοίτηση από τη Σχολή ο Ίκαρος ονομάζεται Μόνιμος Ανθυποσμηναγός. Εισέρχεται στις τάξεις της ξεχωριστής κοινωνίας των Αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σ’ όλη τη σταδιοδρομία του θα συνεχίσει να εκπαιδεύεται αλλά και να εκπαιδεύει. Μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης σε ανώτατες στρατιωτικές σχολές και πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, θα αποκτήσει την απαραίτητη γνώση προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο του αλλά και να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα.

Στο πρώτο στάδιο, περίπου το μισό της σταδιοδρομίας του, παρέχει τις υπηρεσίες του στις Μονάδες που έχουν ενεργά αναλάβει να φέρουν σε πέρας την ύψιστη αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας μας. Η αποστολή της είναι η προάσπιση και διασφάλιση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Πατρίδας μας. Με τα πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, βοηθούμενος από τους χθεσινούς συμμαθητές του στη Σχολή Ικάρων Αξιωματικούς των άλλων Ειδικοτήτων, ο Έλληνας Αεροπόρος θα πει πρώτος “ΟΧΙ” σε όποιον επιβουλευτεί την ελευθερία μας.

Στο δεύτερο στάδιο παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως από θέσεις διοίκησης και επιτελείου. Μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται η προοπτική εξέλιξης στα ανώτατα αξιώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Περισσότερες Πληροφορίες: