Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥ

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) ΣΜΥ

Επιστημονικό Πεδίο: 2ο & 4ο

ΙΣΤΟΡΙΑ Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥ

Η ΣΜΥ είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι Σχηματισμός επιπέδου Ταξιαρχίας και διοικείται από Ταξίαρχο. Το 1884 και με Νόμο της Κυβέρνησης του Χαριλάου Τρικούπη (αροζ΄/9 Απριλίου 1884), συστήθηκε για πρώτη φορά το «Προπαρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» (ΠΥΣ) για την επί διετία εκπαίδευση νέων ιδιωτών, προκειμένου να κατατάσσονταν στη συνέχεια στα διάφορα Όπλα του Στρατού με το βαθμό του Λοχία. Το Σχολείο εκείνο, που ήταν πρόδρομος της σημερινής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, συγκροτήθηκε και λειτούργησε στην Κέρκυρα μέχρι το 1889, οπότε και διαλύθηκε με Νόμο της ίδιας κυβέρνησης (ΑΨΣΤ΄/18 Απριλίου ). Έκτοτε και μέχρι το 1925 δεν λειτούργησε παρόμοιο παραγωγικό σχολείο υπαξιωματικών.

Το 1925, με σχετικό Νομοθετικό Διάταγμα (της 18ης Σεπτεμβρίου) της κυβέρνησης του Αντιστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου, και με το από 30 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου Προεδρικό Διάταγμα που ακολούθησε, ιδρύθηκαν: ένα «Στρατιωτικόν Οικοτροφείον Υπαξιωματικών» στην Κεφαλλονιά και δύο «Στρατιωτικά Οικοτροφεία Τεχνιτών», ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη (τελικά συγκροτήθηκε και λειτούργησε μόνο αυτό της Θεσσαλονίκης). Με Προεδρικό Διάταγμα της 17ης Φεβρουαρίου 1926, η έδρα του υπό συγκρότηση «Στρατιωτικού Οικοτροφείου Υπαξιωματικών»,  μεταφέρθηκε από την Κεφαλλονιά στην Κέρκυρα, όπου και λειτούργησε συνεχώς μέχρι το 1934. Με Προεδρικό Διάταγμα της 19ης Ιουλίου 1926, το «Στρατιωτικόν Οικοτροφείον Υπαξιωματικών» Κερκύρας μετονομάστηκε σε «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών».

Η φοίτηση θα ήταν πενταετής, με δυνατότητα περιορισμού της στα τρία έτη, ανάλογα με τα προσόντα των εισερχομένων μαθητών, οι οποίοι προέρχονταν κατά το πλείστον από ορφανά παιδιά (είτε από πρόσφυγες της Μ. Ασίας, είτε από τα ορφανοτροφεία της λοιπής χώρας). Στις 2 Οκτωβρίου 1926 κυρώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, ο Οργανισμός της Προπαρασκευαστικής Σχολής Υπαξιωματικών, ο οποίος αναθεωρήθηκε με το Νόμο υπ’ αριθμ. 5125 της 10ης Ιουλίου 1931. Το 1933 και με Νόμο (υπ’ αριθμ. 5820/27 Σεπτεμβρίου 1933),  καταργήθηκε η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών. Από το 1934 και μέχρι το τέλος του 1949 δεν λειτούργησε παρόμοια σχολή. Το 1951, με το ν.1891 της 28 Ιουλίου, ανασυστάθηκε η Προπαρασκευαστική Σχολή Υπαξιωματικών και μετονομάσθηκε σε Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, με έδρα την Πάτρα. Το 1953 η έδρα της ΣΜΥ μεταφέρθηκε στη Σύρο και από εκεί, τέσσερα χρόνια αργότερα, στη Σάμο.

Το 1975 μεταστάθμευσε στα Τρίκαλα, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥ

Να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές του απαιτήσεις, παρέχοντας:

  • Την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου να οικοδομήσει την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του άριστου Στρατιώτη και του ικανού Ηγήτορα στο επίπεδο του Ομαδάρχη και Βοηθού Διμοιρίτη.
  • Ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επιπέδου Γ΄ Κύκλου, σε γνωστικό φάσμα που να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Στρατιωτικού.

Να συμβάλει στο κύρος του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, με τη διατήρηση της Σχολής σε υψηλό επίπεδο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥ

Η ΣΜΥ, σύμφωνα με το ν. 2913/2001, είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η βασική δραστηριότητα της Σχολής είναι η εκπαίδευση η οποία έχει ως αντικείμενο την Στρατιωτική επιστήμη και διεξάγεται με κύριο σκοπό την μάθηση και τη γνώση. Η εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής είναι διετής και κατανέμεται σε 4 εξάμηνα (δύο ανά έτος). Η ΣΜΥ, σύμφωνα με το ν. 2913/2001, είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η βασική δραστηριότητα της Σχολής είναι η εκπαίδευση η οποία έχει ως αντικείμενο την Στρατιωτική επιστήμη και διεξάγεται με κύριο σκοπό την μάθηση και τη γνώση. Η εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής είναι διετής και κατανέμεται σε 4 εξάμηνα (δύο ανά έτος).

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση

Περιλαμβάνει μαθήματα από τον κύκλο των μαθημάτων των Ανωτέρων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συμβάλλοντας στην κοινωνική παιδεία-καλλιέργεια και

την ομαλή ένταξη των Σπουδαστών στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περι-

βάλλον όπως παρακάτω :

 

■ Αγγλικά

■ Πληροφορική

■ 6ιεθνές 6ίκαιο

■ Οργάνωση – 6ιοίκηση

■ Στρατιωτική Ιστορία

■ Ανώτερα Μαθηματικά

■ Κοινωνιολογία

■ Ψυχολογία

 

Τα μαθήματα των Αγγλικών και της Πληροφορικής διδάσκονται σε όλα τα εξάμηνα εκπαιδεύσεως σε όλους τους Σπουδαστές. Πλέον της Αγγλικής γλώσσας, σε προαιρετική βάση, διδάσκονται η Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Τουρκική γλώσσα. Η διδασκαλία των παραπάνω γλωσσών γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες, πέραν των ωρών εκπαιδεύσεως. Πληροφορική διδάσκεται στις αίθουσες πληροφορικής από ιδιώτες καθηγητές. Πέρα από τις περιόδους εκπαιδεύσεως οι Σπουδαστές κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες δύνανται να χρησιμοποιούν τους Η/Υ των αιθουσών αυτών είτε για εξάσκηση είτε για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Τεχνική εκπαίδευση

Η Τεχνική εκπαίδευση έχει σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων – εμπειριών ώστε να μπορούν οι Σπουδαστές να κατανοούν και να συντηρούν τα μέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός. Διεξάγεται στα εργαστήρια Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών, Μηχανών Ελικοπτέρων, Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών και σε εγγύς Στρατιωτικά Εργοστάσια.

Στην Τεχνική εκπαίδευση εντάσσονται και τα παρακάτω μαθήματα:

 

■ Μηχανολογία

■ Ηλεκτροτεχνία

■ Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως

■ Ηλεκτρικές Μηχανές

■ Ηλεκτρονικά

■ Ηλεκτρικές Μετρήσεις

■ Πυρομαχικά

■ Αεροσκάφη – Ελικόπτερα

■ Θερμοδυναμική

 

Στρατιωτική εκπαίδευση

Η Στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να γίνει ο Σπουδαστής άριστος μαχητής και διοικητής στρατιωτικών τμημάτων, τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο. Ειδικότερα αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή των Σπουδαστών στη στρατιωτική ζωή, την αύξηση της φυσικής αντοχής και της σωματικής ενδυνάμωσης, την εκμάθηση χειρισμού ατομικού οπλισμού και εκτέλεση βολών με ελαφρά και βαρέα όπλα στην συμμετοχή σε πορείες, ασκήσεις κλπ.

Στην στρατιωτική εκπαίδευση εντάσσονται και τα παρακάτω μαθήματα :

 

■ Κανονισμοί

■ Στρατιωτική Ιστορία – Γεωγραφία

■ Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας

■ Ηγεσία

■ Ψυχολογικές Επιχειρήσεις

■ Υγιεινή – Α΄ Βοήθειες

 

Η θερινή Στρατιωτική εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής είναι διαρκείας μέχρι 5 εβδομάδων και πραγματοποιείται, σε καταυλισμό στην περιοχή του Π.Β. Λιτόχωρου.

Σωματική αγωγή

Η σωματική αγωγή, οι αθλοπαιδιές, οι πολεμικές τέχνες και ο χορός που διεξάγονται στη ΣMY, αποσκοπούν στον καταρτισμό εκπαιδευτών σωματικής αγωγής, στην απόκτηση σταθερής υγείας, ρώμης και ευεξίας, στην αξιοποίηση των σωματικών προσόντων, στην ανάπτυξη αγωνιστικού πνεύματος, στην απόκτηση ειδικών γνώσεων επί των πολεμικών τεχνών και ειδικότερα επί του τρόπου άμυνας και υπεράσπισης της σωματικής ακεραιότητας και στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και κοινωνικότητας με την εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών και ευρωπαϊκών χορών.

Εκτός από τη γενική υποχρεωτική άθληση ο κάθε Σπουδαστής ανάλογα με τις ατομικές του επιδόσεις συμμετέχει και στις ομάδες Ποδοσφαίρου, Πετοσφαίρισης, Καλαθόσφαιρας, Χειροσφαίρισης, Κλασικού αθλητισμού, Πολεμικών τεχνών, Κολύμβησης και Παραδοσιακών χορών. Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες της Σχολής αγωνίζονται με τις αντίστοιχες ομάδες των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) του Ναυτικού, της Αεροπορίας και της Αστυνομίας στα πλαίσια των αγώνων των Ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που διοργανώνει το ΑΣΑΕΔ. Η διδασκαλία της σωματικής αγωγής διεξάγεται σε όλα τα εξάμηνα και περιλαμβάνει τα αντικείμενα:

 

■ Στρατιωτικές Γυμνάσεις – Στίβος Εμποδίων

■ Στίβος– Κλασσικός Αθλητισμός

■ Αθλοπαιδιές

■ Χορός

■ Κολύμβηση

■ Αυτοάμυνα – Πολεμικές Τέχνες

ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥ

 

Με την αποφοίτησή τους από τη ΣΜΥ οι Σπουδαστές ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές εφαρμογής Όπλων-Σωμάτων στα οποία εντάχθηκαν. Αφού συμπληρώσουν τουλάχιστον 1 χρόνο υπηρεσίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, για την εισαγωγή στην ΣΣΕ ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί με την αποφοίτηση τους από τη ΣΜΥ αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στο Στρατό για 5 χρόνια. Προάγονται στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9-12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία -Επιλοχία – Αρχιλοχία. Από την προαγωγή τους σε Αξιωματικούς εντάσσονται στις επετηρίδες αυτών και εξελίσσονται ανάλογα. Ικανός αριθμός Υπαξιωματικών επιλέγονται, εκπαιδεύονται και επανδρώνουν τις Ειδικές 6υνάμεις ως αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς, πεζοναύτες και βατραχάνθρωποι. Επειδή η ΣΜΥ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι απόφοιτοι με το πτυχίο της Σχολής μπορούν να εγγραφούν σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ με κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι απόφοιτοι της Σχολής διασφαλίζουν:

Λαμπρή σταδιοδρομία χωρίς διακοπή, με υπηρεσιακή και κοινωνική καταξίωση. Κοινωνικές παροχές με μέριμνα του στρατού. Μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις σε επιστήμες και νέες τεχνολογίες, στο εσωτερικό και εξωτερικό. Τοποθετήσεις σε θέσεις Πρεσβειών, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Κύπρου, Ειρηνευτικών Αποστολών κλπ.

Περισσότερες Πληροφορίες:

  • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών https://smy.army.gr
  • Γενικό επιτελείο Στρατού www.army.gr
  • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr
  • Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας www.geetha.mil.gr
  • Διεύθυνση Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων  www.stratologia.gr