Σχολή Λιμενοφυλάκων

Επιστημ. Πεδίο: 1ο, 2ο & 4o

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το 1919 ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα. Ο ιδρυτικός νόμος είναι ο ν. 1753 του 1919 «Περί τροποποιήσεως του νόμου 816 και προσθήκης συναφών διατάξεων». Σημαντικότερη καινοτομία του νόμου αυτού είναι το άρθρο 3, το οποίο προβλέπει την σύσταση ιδίου Σώματος, του Λιμενικού, που αποτελείται από προσωπικό της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού, της επιθεωρήσεως των υπηρεσιών αυτού, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των Λιμενικών Αρχών.

Το άρθρο 3 του ως άνω νόμου αποτελεί την επίσημη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του Λιμενικού Σώματος. Την είχαν εμπνευστεί οι αείμνηστοι Γεώργιος Σάκαλης και Κωνσταντίνος Μπούκας.Ο νόμος προέβλεπε και τον τρόπο συγκρότησης του νεοσύστατου Σώματος. Για τον σκοπό αυτό, με διάταγμα, εξουσιοδότησε την μετάταξη από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό Σώμα εξήντα έξι (66) Αξιωματικών. Έτσι, το Λιμενικό Σώμα, πέντε (05) μήνες περίπου μετά την ίδρυσή του, είχε ήδη συγκροτηθεί και οργανωθεί, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των θέσεων που είχε προβλέψει ο ν. 1753. Τα μεταταχθέντα στελέχη διέθεταν ικανή μόρφωση και γλωσσομάθεια και ήταν ειδικευμένα στα θέματα εμπορικής ναυτιλίας από την υπηρεσία τους στο τμήμα Εμπορικού Ναυτικού και στις Λιμενικές Αρχές και είχαν μόνοι τους αναλάβει την περιπέτεια της μετάταξης σε ένα νέο Σώμα με τον ζήλο του νέου, τον ενθουσιασμό του πρωτοπόρου και την εκ προϋποθέσεως στοργή για την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, η διοίκηση της οποίας θα αποτελούσε στο εξής το αποκλειστικό έργο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην σχολή λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Τομέας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών

  α.Ηλεκτρονική
  β.Τεχνολογία ασύρματων συστημάτων
  γ.Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα
  δ.Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα
  ε.Εφαρμογές συστημάτων αυτοματισμού

 2. Τομέας ναυπηγικής και ναυτικής μηχανολογίας

  α.Ναυπηγία
  β.Ναυτική μηχανολογία
  γ.Ναυτικές μηχανές
  δ.Βοηθητικά συστήματα και δίκτυα πλοίου
  ε.Στοιχεία μηχανών
  στ.Μηχανολογικό σχέδιο

 3. Τομέας θερμοδυναμικής και μηχανικής ρευστών

  α.Θερμοδυναμική
  β.Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική
  γ.Μετάδοση Θερμότητας
  δ.Τεχνολογία καυσίμων και λιπαντικών

 4. Τομέας ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών

  α.Ηλεκτροτεχνία
  β.Θεωρητικός και εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός
  γ.Θεωρίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων και εφαρμογές
  δ.Ηλεκτρολογικό σχέδιο
  ε.Εισαγωγή στις ηλεκτρικές συσκευές
  στ.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

 5. Τομέας μαθηματικών

  α.Άλγεβρα
  β.Γεωμετρία
  γ.Μαθηματική ανάλυση

 6. Τομέας ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και διοίκησης

  α.Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

 7. Τομέας δικαίου

 8. Τομέας ναυτιλίας και θαλάσσιων επιστημών

Ο τομέας στρατιωτικής  εκπαίδευσης περιλαμβάνει στρατιωτική και φυσική αγωγή όπως αυτές περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Ο τομέας της αστυνομικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Αστυνόμευση και ασφάλεια
 2. Λιμενική αστυνομία
 3. Επιχειρήσεις Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ.
 4. Επαγγελματική δεοντολογία
 5. Ναυτιλιακή ασφάλεια

ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Λιμενοφύλακες και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Περισσότερες Πληροφορίες:

 • Λιμενικό Σώμα: www.hcg.gr
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: www.yen.gr
 • Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων www.hcg.gr