Αθλητική Προετοιμασία / Αγωνίσματα ΤΕΦΑΑ / ΣΕΦΑΑ

(Αγωνίσματα, Υγειονομικές Εξετάσεις)

Οι υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ ΣΕΦΑΑ δοκιμάζονται σε αγωνίσματα και καλούνται να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μορίων μέσω της γραπτής αλλά και πρακτικής εξέτασης. Συνεπώς ο βαθμός πρόσβασης του κάθε υποψηφίου διαμορφώνεται και από τις επιδόσεις του στις αθλητικές δοκιμασίες. Σ’ αυτές καλείται να επιλέξει 3 από τα 4 αγωνίσματα, χωρίς περιορισμό στον συνδυασμό τους, και με βάση τη βαθμολογία που υπάρχει σε κλίμακα του 20 να διαμορφώσει τα μόρια που θα προστεθούν στον γραπτό/ προφορικό βαθμό.

 

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία για τα αγωνίσματα ΤΕΦΑΑ / ΣΕΦΑΑ.

Επίσης προσθέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένο διατροφολόγιο, ιατρική παρακολούθηση και πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών, 

 

Π.χ.: Ένας μαθητής σημειώνει επιδόσεις:

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κολύμβηση 31”50 17
Άλμα σε μήκος 5,70μ 16
Δρόμος 400μ 57”40 15

Με βάση αυτές τις επιδόσεις συγκεντρώνει 48 μονάδες. Ο Μ.Ο. των επιδόσεων του είναι 16, και το σύνολο των μορίων από τα αγωνίσματα (16×200) 3200μόρια. Βαθμός που προστίθεται στον γραπτό/προφορικό βαθμό για τις σχολές αυτές.

αγωνίσματα τεφαα σεφαα

Γενικές Πληροφορίες

 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε οκτώ εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου. Αποτελείται από μαθήματα κορμού θεωρητικά και εφαρμογής, μαθήματα κατεύθυνσης (Αγωνιστικός Αθλητισμός, Αναψυχή, Αθλητικός Τουρισμός και Υγεία) μαθήματα ελεύθερης επιλογής (θεωρητικά και εφαρμογής). Στο τελευταίο έτος (4ο) οι σπουδαστές/τριες λαμβάνουν μια ειδίκευση σε θεωρητικό ή εφαρμοσμένο πεδίο.

Τα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται στους αθλητικούς χώρους, στο σχολείο, στα εργαστήρια και στις αίθουσες.

Διαθέτει προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Με τις σπουδές συνδέεται η θεωρία των αθλητικών επιστημών με την πρακτική εφαρμογή τους.

Οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις κατάλληλες για εργασία στη φυσική αγωγή στο σχολείο και σε όλους τους χώρους της άθλησης, άσκησης, αθλητικής αναψυχής καθώς και φυσικής και κινητικής δραστηριοποίησης.

Οι συστηματικές προσαρμογές των προγραμμάτων σπουδών φανερώνουν τη αποτελεσματική σύνδεση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την αθλητική αγορά εργασίας εκπληρώνοντας την αποστολή του τμήματος.

 Αποστολή όλων των ΤΕΦΑΑ / ΣΕΦΑΑ είναι:

  • Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα
  • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία
  • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα
  • Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής

αγωνίσματα τεφαα σεφαα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κριθούν κατάλληλοι από την αρμόδια επιτροπή προσκομίζοντας πιστοποιητικά μετά από Παθολογική, Καρδιολογική και Οφθαλμολογική εξέταση. Συγκεκριμένα οι εξετάσεις περιλαμβάνουν διάγνωση και αποτελέσματα από:

  1. Ακτινογραφία θώρακα, πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού, συνοδευόμενη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από γνωμάτευση.
  2. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων.
  3. Καρδιογράφημα, συνοδευόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τη γνωμάτευση του γιατρού.

και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό.

Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Επίσης κατά την παρουσία τους ενώπιον της επιτροπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

  1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες
  2. Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειο τους ή τη «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
υγειονομικες εξετασεις εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές λιμενικό σώμα αστυνομία πυροσβεστική τεφαα σεφαα
αθλητιικές δοκιμασίες

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν κατάλληλοι/ες από την Υγειονομική Επιτροπή, καλούνται να δοκιμαστούν στις αθλητικές δοκιμασίες σε δύο συνεχόμενες εργάσιμες μέρες.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν 3 από τα 4 αγωνίσματα:

Άλμα σε μήκος
Δρόμος 200m
Κολύμβηση 50m
Σφαιροβολία

Στα αγωνίσματα του Άλματος σε μήκος και της Σφαιροβολίας οι υποψήφιοι έχουν 3 προσπάθειες

Στα αγωνίσματα της Κολύμβησης και του Δρόμου 1 προσπάθεια.

Στο αγώνισμα της Σφαιροβολίας τα αγόρια εξετάζονται με σφαίρα 6 κιλών, ενώ τα κορίτσια με 4 κιλών.

Περισσότερες Πληροφορίες: