Νεα Ορια Αθλητικων Δοκιμασιων για το Λιμενικο Σωμα

Νεα Ορια Αθλητικων Δοκιμασιων για το Λιμενικο Σωμα

Με κοινή απόφαση που υπογράφηκε από κοινού από τους υπουργούς Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και Ναυτιλίας Φ. Κουβέλης αλλάζουν τα όρια των αθλητικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα.
Οι υποψήφιοι μαθητές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε μια εκ των δυο σχολών του Λιμενικού Σώματος με τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θα πρέπει να προετοιμαστούν για όρια που είναι κοινά με τις σχολές των Ναυτικών Δοκίμων. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που επιθυμούν την εισαγωγή τους στη σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα πρέπει να επιτύχουν επιδόσεις καλύτερες ή ίσες στα παρακάτω αγωνίσματα:

  1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16″ (μια προσπάθεια).
  2. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4’ και 20″ (μια προσπάθεια).
  3.  Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις
    προσπάθειες).
  4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60μ.(τρει
  5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
  6. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

 
Η σειρά αναφοράς των αγωνισμάτων είναι ενδεικτική και δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική σειρά εκτέλεσης τους κατά τις πρακτικές δοκιμασίες, η οποία ορίζεται από την επιτροπή εξέτασης.