Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων Λιμενικού Σώματος 2019

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων Λιμενικού Σώματος 2019

Από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και την Ελληνικής Ακτοφυλακής εκδόθηκε η λίστα των δεκτών υποψηφίων για τις σχολές Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Παράλληλα εκδόθηκε και το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων με τις μέρες και τον τόπο διεξαγωγής της κάθε εξέτασης, για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευθούν και τις οδηγίες που το συνοδεύουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ