Στο Λιμενικο Σωμα και απο ΕΠΑΛ

Στο Λιμενικο Σωμα και απο ΕΠΑΛ

Από το υπουργείο Παιδείας διευκρινίστηκε με σχετικό έγγραφο πως, μετά από την απόφαση εισαγωγής των Σχολών του Λιμενικού Σώματος στο Μηχανογραφικό του 2019, η πρόσβαση στη Σχολή Λιμενοφυλάκων θα είναι εφικτή και στους μαθητές των ΕΠΑΛ, όπως και στους υποψήφιους για το 10%.