ΕΠΑΛ Tag

Από το υπουργείο Παιδείας διευκρινίστηκε με σχετικό έγγραφο πως, μετά από την απόφαση εισαγωγής των Σχολών του Λιμενικού Σώματος στο Μηχανογραφικό του 2019, η πρόσβαση στη Σχολή Λιμενοφυλάκων θα είναι εφικτή και στους μαθητές των ΕΠΑΛ, όπως και στους υποψήφιους για το 10%.  ...